cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English

TNH TỔ CHỨC CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

12/11/2022

Ngày 11/11/2022, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) đã tổ chức chúc mừng sinh nhật cho hơn 50 cán bộ, nhân viên có ngày sinh trong tháng 11 tại 2 cơ sở: Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên. Những món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thể hiện sự quan tâm, trân trọng và tôn vinh của Ban lãnh đạo Công ty đối với từng cá nhân đã luôn cố gắng phát huy hết khả năng của mình, cùng nhau đóng góp xây dựng TNH lớn mạnh, thịnh vượng.

Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên tặng quà và chúc mừng sinh nhật của CBNV của Bệnh viện

Ban Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tặng quà, chúc mừng sinh nhật của CBNV của Bệnh viện

Ban Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tặng quà, chúc mừng sinh nhật của CBNV của Bệnh viện

Thực hiện: Phòng Công tác xã hội – Truyền thông – Marketing, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên