cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English
2024
13/03/2024 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ACCESS S.A. SICAV-SIF-ASIA TOP PICKS
01/03/2024 CBTT_Endurance Capital_TNH_Thay doi so huu co dong lon_20240301
29/01/2024 80.CBTT Công bố thông tin về việc nhận được ĐKKD Công ty lần thứ 11
26/01/2024 CBTT Báo cáo kết quả giao dịch tặng cho cổ phiếu
15/01/2024 CBTT giao dịch tặng cho Cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT – Hoàng Tuyên
12/01/2024 20.CBTT Báo cáo kết quả trả cổ tức và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
2023
25/12/2023 1025.TB-TNH Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính
09/12/2023 992.CBTT Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
08/12/2023 986.BC-TNH Báo cáo tiến độ sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CĐHH
01/11/2023 921.TB-TNH Thông báo mua lại cổ phiếu quỹ
16/10/2023 Báo cáo kết quả giao dịch CP của bà Nguyễn Thị Ngọc Thu – Vợ thành viên HĐQT Vũ Hồng Minh
02/10/2023 CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP của NNB
19/09/2023 20230919_20230919 – TNH – BCSH nhom NDTNN CDL la CDL NDT nam giu tu 5 % trolen – Endurance Capital
12/09/2023 745. CBTT thông báo giao dịch NNB và NLQ
21/07/2023 CBTT ký HĐ kiểm toán 2023 và chuyển bìa đỏ Lạng Sơn
06/07/2023 592. CBTT nhận ĐKKD lần thứ 10
27/06/2023 567. CBTT vv ban hành NQ về đăng ký tăng vốn ĐL, đăng ký CK và NYBS
21/06/2023 522. CBTT thay thế BCKQ phát hành CP ESOP
20/06/2023 514. CBTT Báo cáo kết quả giao dịch ESOP của NNB
19/06/2023 499. CBTT thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết và Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP
13/06/2023 451. CBTT BCKQ đợt chào bán CP ra công chúng
09/06/2023 425. CBTT v.v Thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành và BCKQ đợt chào bán
09/06/2023 420. CBTT thông báo giao dịch CP của người nội bộ
08/06/2023 407. CBTT v.v phát hành CP ESOP
01/06/2023 Báo cáo kết quả giao dịch CP phát hành thêm của bà Nguyễn Thị Ngọc Thu – vợ thành viên HĐQT Vũ Hồng Minh
27/05/2023 CBTT về việc nhận BCKQ giao dịch
26/05/2023 CBTT về việc nhận được ĐKKD lần thứ 9
19/05/2023 Thông báo của thành viên HĐQT Nguyễn Xuân Đôn về việc đăng ký mua CP phát hành thêm trong đợt chào bán cho CĐ hiện hữu
17/05/2023 279. CBTT
08/05/2023 241-242. CBTT-TNH
05/05/2023 236. CBTT Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và Báo cáo KQ phát hành cổ phiếu trả cổ tức
05/05/2023 233. CBTT VV TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP
12/04/2023 203. CBTT VV Thay đổi Trưởng BKS và thay đổi trang web
11/04/2023 196. CBTT 2023 VV Nhận được QĐ xử phạt VPHC về Thuế, Hóa đơn
16/01/2023 68. CBTT-TNH Công bố TT trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN & SGDCK TP.HCM
04/01/2023 CBTT vv được cấp Giấy phép xây dựng BV TNH Việt Yên
2022
02/12/2022 CBTT nhận QĐ trúng đấu giá đất BV đa khoa tỉnh Lạng Sơn cũ
05/10/2022 BC thay đổi tỷ lệ sở hữu của Cổ đông lớn nước ngoài
26/09/2022 Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn
13/06/2022 ĐKKD TNH lần thứ 7
31/03/2022 TB số 675 về việc niêm yết và GD CK thay đổi niêm yết
30/03/2022 CBTT về tình hình tài chính, trái phiếu, và thanh toán gốc lãi
28/03/2022 QĐ niêm yết bổ sung
24/03/2022 CBTT GCN đăng ký chứng khoán bổ sung
2021
09/07/2021 CBTT v/v ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PKF Việt Nam
02/06/2021 CBTT TB thay đổi ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài 49%
2020
31/12/2020 CBTT v/v đã thành lập và nhận được GCN ĐKKD của các công ty liên kết