cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English

 

2024  
25/04/2024 CV giải trình BCTC hợp nhất Q1.24
25/04/2024 BCTC Hợp nhất Q1 2024
25/04/2024 CV giải trình BCTC riêng Q1.2024
25/04/2024 BCTC Riêng Q1 2024
26/03/2024 Giải trình Báo cáo tài chính năm 2023
26/03/2024 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023
26/03/2024 Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
26/03/2024 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2023
30/01/2024 Giải tình báo cáo tài chính
30/01/2024 Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 4 2023
30/01/2024 Giải trình qúy 4.2023
30/01/2024 BCTC quý 4.2023
2023  
20/10/2023 Giải trình quý 3.2023
20/10/2023 Báo cáo tài chính quý 3.2023
14/08/2023 Giải trình quý II.2023
14/08/2023 TNH_Báo cáo soát xét
20/07/2023 Giải trình quý 2-2023
20/07/2023 BCTC quý 2-2023
20/04/2023 Giải trình quý 1-2023
20/04/2023 Báo cáo tài chính quí 1 năm 2023
20/03/2023 Giải trình biến động DN-LNST năm 2022
20/03/2023 BCTC năm 2022
18/01/2023 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG DOANH THU LỢI NHUẬN
17/01/2023 BCTC QUÝ IV-2022
2022  
20/10/2022 Giải trình biến động doanh thu quý 3.2022
20/10/2022 BCTC qúy 3.2022
14/08/2022 BC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022
29/07/2022 CBTT ký HĐ kiểm toán với Công ty kiểm toán PKF Việt Nam
20/07/2022 Giải trình BCTC Quý II/2022
20/07/2022 BCTC Quý II/2022
06/05/2022 Báo cáo IR QI/2022
22/04/2022 CBTT đính chính BCTC quý I-2022
20/02/2022 Giải trình BCTC quý I/2022
20/02/2022 BCTC quý I/2022
31/03/2022 Giải trình chênh lệch BCTC kiểm toán năm 2021
30/03/2022 Giải trình biến động doanh thu lợi nhuận năm 2021
28/02/2022 Báo cáo tài chính năm 2021
2021
20/10/2021 Giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận sau thuế Quý III/2021
20/10/2021 BCTC Quý III/2021
14/08/2021 BCTC bán niên 6 tháng năm 2021
30/07/2021 Giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận trước thuế quý IV-2020
20/07/2021 BC tài chính quý II-2021
20/07/2021 Công văn giải trình biến động doanh thu lợi nhuận trước thuế Quý II-2021 và 6 tháng đầu năm 2021
20/04/2021 Giải trình biến động doanh thu lợi nhuận Quý I-2021
20/04/2021 BC tài chính quý I-2021
31/3/2021 Công văn giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận năm 2020
25/01/2021 BC tài chính quý 4/2021 kèm giải trình
31/01/2021 BC tài chính kiểm toán năm 2020
20/01/2021 BC tài chính Quý IV-2020
2020
12/11/2020 BC tài chính Quý III-2020
26/10/2020 BC tài chính giữa niên độ 2020 đã soát xét
20/07/2020 BC tài chính Quý II-2020
17/07/2020 BC tài chính Quý I-2020
30/05/2020 BC tài chính kiểm toán năm 2019
2019
09/05/2019 BC tài chính kiểm toán năm 2018