cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN BÌNH THÁI NGUYÊN

KS Xây dựng

Nguyễn Văn Thủy

Thành viên HĐQT, P.TGĐ CTCP Bệnh Viện Quốc Tế Thái Nguyên kiêm GĐ Chi nhánh Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên

BSCKII

Nguyễn Văn Tự

GĐ Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên

BSCKII

Nguyễn Chí Đức

PGĐ Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên

BSCKI

Lê Văn Minh

PGĐ Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên