cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English
  • BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN
.
CN Kinh tế

Đào Mạnh Duy

P.TGĐ phụ trách tài chính- quản trị CTCP Tập đoàn Bệnh Viện TNH kiêm GĐ Chi nhánh

Bệnh Viện Quốc Tế Thái Nguyên

BSCKI – ThS

Trương Đồng Tâm

Giám đốc Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên

BSCKII – ThS

Phan Bá Đào

PGĐ Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên

BSCKII

Đoàn Tuấn Sơn

PGĐ Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên

 

 

PGS.TS

Phạm Thị Hồng Vân

PGĐ Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên

BSCKI

Hoàng Văn Chung 

PGĐ Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên