cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English
2023
20/09/2023 789 CBTT vv triển khai góp vốn thành lập CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội
23/08/2023 705. CBTT ban hanh NQ HDQT ve chao ban CP ra cong chung va phat hanh CP tra co tuc nam 2022
09/08/2023 676CBTT ban hành NQ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN BVQTTN
31/07/2023 662 CBTT ban hành NQ HĐQT thông qua việc ký phụ lục HĐ gia hạn thời gian vay vốn của thành viên HĐQT
06/06/2023 CBTT 390 ngày 06.06.23
31/05/2023 364 CBTT vv thay thế Nghị Quyết số 230.2023 ESOP
08/04/2023 CBTT195 kèm NQ HĐQT và Thông báo về NĐKCC
31/01/2023 171-CBTT-HĐQT Công bố thông tin trên CTTĐT của UBCKNN và SGDCK vv vay vốn Ngân hàng MB
18/01/2023 CBTT VV THÔNG QUA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN VÀ VIỆC NHẬN ĐƯỢC ĐKKD LẦN 8
2022
29/12/2022 CBTT-HĐQT 146/2022 công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN & SGDCK TP HCM
10/10/2022 CBTT NQ HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo NQ ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022
29/08/2022 NQHDQT thông qua việc vay vốn thành viên HĐQT để trả nợ trái phiếu đã phát hành năm 2020
07/08/2022 Bảng giá BV Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên theo Nghị Quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá viện phí tại các bệnh viện của công ty
07/08/2022 Bảng giá BV Quốc Tế Thái Nguyên theo Nghị Quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá viện phí tại các bệnh viện của công ty
07/08/2022 Nghị Quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá viện phí tại các bệnh viện của công ty
28/06/2022 HDQT ngày 28.NQ HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022 và một số vấn đề liên quan
22/04/2022 NQ HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tài liệu cuộc họp
07/04/2022 CBTT NQ HĐQT vv lập chi nhánh BV TNH Việt Yên
24/03/2022 CBTT đăng ký tăng vốn điều lệ
11/03/2022 NQ HĐQT v/v sửa đổi điều lệ Công ty
06/01/2022 NQ HĐQT v/v thành lập Uỷ ban Kiểm toán nội bộ, ban hành quy chế và bổ nhiệm người phụ trách Kiểm toán nội bộ
2021
15/12/2021 NQ HĐQT v/v thông qua giao dịch với đơn vị liên kết là CTCP BV Phụ sản TNH Thái Nguyên (cho thuê tòa nhà 10 tầng cũ của BVQT và sử dụng chung công trình phụ trợ)
09/09/2021 NQ HĐQT v/v giá viện phí của Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên
12/08/2021 NQ HĐQT phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 – 25%
08/04/2021 NQ HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
12/03/2021 NQ HĐQT về nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các vấn đề liên quan
30/01/2021 NQ HĐQT v/v tăng giá viện phí tại BV Quốc tế Thái Nguyên
06/01/2021 NQ HĐQT v/v niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE
2020
31/12/2020 NQ HĐQT v/v thông qua việc góp vốn thành lập Công ty liên kết
23/12/2020 NQ HĐQT v/v tăng quy mô giường bệnh của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
21/12/2020 NQ HĐQT v/v hủy bỏ NQ số 884/NQ-HĐQT để tái cơ cấu các khoản vay và tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Agribank – CN Thái Nguyên
26/11/2020 NQ HĐQT v/v cơ cấu lại các khoản vay để vay vốn tại BIDV
15/05/2020 NQ HĐQT v/v thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
17/04/2020 NQ HĐQT V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và dự họp ĐHĐCĐ Công ty