cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English

 

2024  
01/07/2024 QĐ 479 CBTT TNH vv thay đổi người phụ trách quản trị cty
24/06/2024 437.CBTT- TNH về việc triển khai đầu tư dự án bệnh viện TNH tại Đà Nẵng
11/06/2024 20240611 -TNH – CBTT Nghi quyet HĐQT ve viec dieu chinh gia vien phi da ky
05/06/2024 305. CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Bệnh viện TNH Việt Yên
21/05/2024 283.2024 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn
06/05/2024 262 CBTT-TNH Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành và thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho CĐHH
27/03/2024 192 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần của cổ đông CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn
11/01/2024 17.CBTT Nghị quyết HĐQT về việc ký Phụ lục Hợp đồng gia hạn thời gian vay vốn thành viên HĐQT
2023  
21/12/2023 1019CBTT Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn
21/12/2023 1015CBTT nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và TB về NĐKCC
12/12/2023 1003-CBTT-TNH Nghị quyết HĐQT Về việc Thông qua thứ tự thực hiện các phương án tăng vốn điều lệ và triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.
18/11/2023 948. CBTT NQ HĐQT vv thông quan phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán CP cho CĐHH 2023
01/11/2023 922CBTT về việc ban hành NQ mua lại cổ phiếu Esop do NLĐ nghỉ việc
22/09/2023 798 CBTT vv quyết định một số nội dung liên quan đến dự án Bệnh viện TNH Hà Nội
20/09/2023 789 CBTT vv triển khai góp vốn thành lập CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội
23/08/2023 705. CBTT ban hanh NQ HDQT ve chao ban CP ra cong chung va phat hanh CP tra co tuc nam 2022
09/08/2023 676CBTT ban hành NQ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN BVQTTN
31/07/2023 662 CBTT ban hành NQ HĐQT thông qua việc ký phụ lục HĐ gia hạn thời gian vay vốn của thành viên HĐQT
06/06/2023 CBTT 390 ngày 06.06.23
31/05/2023 364 CBTT vv thay thế Nghị Quyết số 230.2023 ESOP
08/04/2023 CBTT195 kèm NQ HĐQT và Thông báo về NĐKCC
31/01/2023 171-CBTT-HĐQT Công bố thông tin trên CTTĐT của UBCKNN và SGDCK vv vay vốn Ngân hàng MB
18/01/2023 CBTT VV THÔNG QUA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN VÀ VIỆC NHẬN ĐƯỢC ĐKKD LẦN 8
2022  
29/12/2022 CBTT-HĐQT 146/2022 công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN & SGDCK TP HCM
10/10/2022 CBTT NQ HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo NQ ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022
29/08/2022 NQHDQT thông qua việc vay vốn thành viên HĐQT để trả nợ trái phiếu đã phát hành năm 2020
07/08/2022 Bảng giá BV Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên theo Nghị Quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá viện phí tại các bệnh viện của công ty
07/08/2022 Bảng giá BV Quốc Tế Thái Nguyên theo Nghị Quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá viện phí tại các bệnh viện của công ty
07/08/2022 Nghị Quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá viện phí tại các bệnh viện của công ty
28/06/2022 HDQT ngày 28.NQ HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022 và một số vấn đề liên quan
22/04/2022 NQ HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tài liệu cuộc họp
07/04/2022 CBTT NQ HĐQT vv lập chi nhánh BV TNH Việt Yên
24/03/2022 CBTT đăng ký tăng vốn điều lệ
11/03/2022 NQ HĐQT v/v sửa đổi điều lệ Công ty
06/01/2022 NQ HĐQT v/v thành lập Uỷ ban Kiểm toán nội bộ, ban hành quy chế và bổ nhiệm người phụ trách Kiểm toán nội bộ
2021
15/12/2021 NQ HĐQT v/v thông qua giao dịch với đơn vị liên kết là CTCP BV Phụ sản TNH Thái Nguyên (cho thuê tòa nhà 10 tầng cũ của BVQT và sử dụng chung công trình phụ trợ)
09/09/2021 NQ HĐQT v/v giá viện phí của Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên
12/08/2021 NQ HĐQT phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 – 25%
08/04/2021 NQ HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
12/03/2021 NQ HĐQT về nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các vấn đề liên quan
30/01/2021 NQ HĐQT v/v tăng giá viện phí tại BV Quốc tế Thái Nguyên
06/01/2021 NQ HĐQT v/v niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE
2020
31/12/2020 NQ HĐQT v/v thông qua việc góp vốn thành lập Công ty liên kết
23/12/2020 NQ HĐQT v/v tăng quy mô giường bệnh của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
21/12/2020 NQ HĐQT v/v hủy bỏ NQ số 884/NQ-HĐQT để tái cơ cấu các khoản vay và tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Agribank – CN Thái Nguyên
26/11/2020 NQ HĐQT v/v cơ cấu lại các khoản vay để vay vốn tại BIDV
15/05/2020 NQ HĐQT v/v thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
17/04/2020 NQ HĐQT V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và dự họp ĐHĐCĐ Công ty