cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2023-2028

24/12/2022

Ngày 23/12/2022, Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức. Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở y tế tỉnh Thái Nguyên, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và các đại biểu đại diện cho gần 400 đoàn viên công đoàn trong toàn công ty.

Trong nhiệm kỳ 2016-2022, công đoàn Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, họp pháp của người lao động. Đồng thời, công đoàn còn thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến đời sống của người lao động, động viên thăm hỏi kịp thời những hoàn cảnh khó khăn, ốm đau. Công đoàn đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đoàn viên và người lao động về thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Công ty.

Với tinh thần “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2023-2028 công đoàn TNH sẽ tiếp tục tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng đến vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tích cực tham gia xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và hiệp thương bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 05 thành viên.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Thực hiện: Phòng Công tác xã hội – Truyền thông – Marketing