cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THUÊ QUẦY THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN BÌNH THÁI NGUYÊN

30/07/2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THUÊ QUẦY THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN BÌNH THÁI NGUYÊN
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh
Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông báo đến các đơn vị về việc mời thuê quầy thuốc tại Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên, với các nội dung sau:
1. Cho thuê Quầy mở nhà thuốc Bệnh viện tại Tầng 1, Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên.
Địa chỉ: Xóm Chùa, Xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
Thời gian thuê: 3 năm.
2. Yêu cầu các đơn vị chuẩn bị: Hồ sơ pháp nhân và Hồ sơ năng lực (Hồ sơ đủ điều kiện kinh doanh nhà thuốc Bệnh Viện).
3. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ: Số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, tp. Thái Nguyên, chậm nhất ngày 07 tháng 08 năm 2019.
4. Thời gian mở thầu: 9 giờ 00 ngày 08 tháng 08 năm 2019.