cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English

TNH TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

08/01/2023

Trong 2 ngày 05,06/01/2023, 2 bệnh viện thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng năm 2023”. Hội nghị có sự tham dự của Ban lãnh đạo Công ty và đại diện của các khoa, phòng tại 2 bệnh viên thuộc Công ty.

Tại Hội nghị, Ban giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên đã báo cáo chi tiết những thuận lợi, khó khăn, kết quả hoạt động trong năm vừa qua, đặc biệt nhấn mạnh đến các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với năm 2021, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Phát biểu tại Hội nghị, TTND.BSCC Lê Xuân Tân – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TNH đã có bài phát biểu tổng kết các hoạt động của Công ty trong suốt một năm qua, nhấn mạnh đến sự đoàn kết, nỗ lực, phát huy trí tuệ và tâm huyết của tập thể cán bộ, nhân viên TNH để làm nên những giá trị mới, phát triển Công ty, góp phần mang lại lợi ích cho cộng đồng. Trên cơ sở đó phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, đưa ra định hướng chiến lược cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Cũng tại Hội nghị, các cán bộ, nhân viên của 2 bệnh viện đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị xác thực với nhu cầu phát triển của từng khoa, phòng. Ban lãnh đạo TNH đã lắng nghe và sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp trong thời gian sớm nhất.

Để ghi nhận và biểu dương các tập thể và cá nhân đã giành tâm huyết, cố gắng, nỗ lực để xây dựng công ty. Tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, Ban Lãnh đạo TNH đã khen thưởng cho 04 tập thể đạt danh hiệu tập thể tiêu biểu và 45 cá nhân đạt danh hiệu nhân viên tiêu biểu. Tại Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên, Ban Lãnh đạo TNH đã khen thưởng cho 02 tập thể đạt danh hiệu tập thể tiêu biểu và 20 cá nhân đạt danh hiệu nhân viên tiêu biểu.  

Trước đó, Công đoàn Công ty đã tiến hành khen thưởng các đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2022 và ký thỏa ước lao động giữa Công đoàn và chủ doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị “Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng năm 2023”

Hình ảnh tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên:

TTND.BSCC Lê Xuân Tân- Tổng Giám đốc TNH phát biểu tại Hội nghị Tổng kết hoạt đông năm 2022 triển khai nhiệm vụ 2023 Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Toàn cảnh Hội nghĩ tổng kết hoạt đông năm 2022 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Đại diện các Khoa phòng của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Ban lãnh đạo TNH khen thưởng cho 4 tập thể tiêu biểu năm 2022 của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Ban lãnh đạo TNH khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu năm 2022 của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên..

Ban lãnh đạo TNH khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu năm 2022 của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Ban lãnh đạo TNH khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu năm 2022 của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Ban lãnh đạo TNH khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu năm 2022 của Bệnh viện Quốc tếThái Nguyên

Hình ảnh tại Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên:

Ban lãnh đạo TNH khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên

Ban lãnh đạo TNH khen thưởng cho 2 tập thể tiêu biểu năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên

Ban lãnh đạo TNH khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên…

Ban lãnh đạo TNH khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên..

Ban lãnh đạo TNH khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên.

Thực hiện: Phòng Công tác xã hội – Truyền thông – Marketing