cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English

TNH TẶNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

30/11/2023

Ngày 29/11/2023, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) đã tiến hành tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

Chương trình là hoạt động xã hội có ý nghĩa rất thiết thực vì mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, vì một xã hội công bằng, văn minh, tốt đẹp, “không để ai bị bỏ lại phía sau” giúp người khó khăn có điều kiện tham gia BHYT, được tiếp cận và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Đây cũng là một trong rất nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện được TNH triển khai nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Đồng chí Lò Thị Hoán, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại chương trình

Ths.BSCKII Phan Bá Đào- Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên phát biểu tại chương trình

Ths.BSCKII Phan Bá Đào- Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên trao kinh phí mua 40 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn cho Đồng chí Lò Thị Hoán, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Tỉnh Thái Nguyên

BHXH tỉnh Thái Nguyên trao thư cảm ơn cho các đơn vị tham gia chương trình tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023

Thư cảm ơn của BHXH Tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện: Phòng Công tác xã hội – Truyền thông – Marketing (Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên)