cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG KHOÁ 12 NĂM 2023

20/11/2023

Sáng ngày 18/11/2023, Trung tâm Chính trị Thành phố Thái Ngyên tổ chức khai giảng lớp nhận thức về Đảng khóa 12 năm 2023 tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH). Tham dự khai giảng lớp có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên.

Tham gia lớp bồi dưỡng (khóa 12 năm 2023) có gần 80 học viên đến từ các chi bộ tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Trong thời gian 05 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 5 bài theo Chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và Chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

 

Toàn cảnh khai giảng lớp nhận thức về Đảng khóa 12 năm 2023

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh việc thường xuyên chăm lo bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là để tạo nguồn phát triển Đảng, là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng, sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng. Đồng chí đề nghị cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất để các học viên tham gia học tập. Trên cơ sở đó, mỗi học viên phải xác định được cho mình động lực phấn đấu vào Đảng đúng đắn, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học; trong quá trình tham gia học tập, cần nghiên cứu kiến thức, gắn với thực tế ở địa phương. Sau khi kết thúc khóa học trở về địa phương, đơn vị công tác, các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 

Đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên phát biểu khai giảng lớp học.

Đồng chí Cao Thị Hồng, Bí thư Đảng uỷ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) phát biểu và khẳng định: Việc được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng nhận thức về Đảng là niềm vinh dự, tự hào đối với gần 80 quần chúng ưu tú của TNH. Đồng chí yêu cầu các học viên tuân thủ nghiêm quy chế lớp học, tích cực tìm hiểu, nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Đồng chí Cao Thị Hồng, Bí thư Đảng uỷ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên phát biểu

Thông qua lớp học, nhằm giúp các học viên tích cực tham gia các hoạt động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phân công. Kết quả học tập tại lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng của quần chúng ưu tú là một trong những điều kiện để các cấp ủy đảng xem xét kết nạp đảng viên.

Thực hiện: Phòng Công tác xã hội- Truyền thông- Marketing (Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên)