cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XV CỦA HỘI TIẾT NIỆU-THẬN HỌC VIỆT NAM, LẦN THỨ VII CỦA VUNA-NORTH

01/12/2021

Căn cứ theo tình hình dịch bệnh từ nay cho đến lúc tổ chức chính thức, chương trình cũng sẽ có thể được điều chỉnh cho sát với thực tế. Kính mong Quý SYT/ Trường/Bệnh viện thông cảm và theo dõi thông báo qua email từ BTC, hoặc trên trang https://www.facebook.com/VUNA.North/.

Thư mời VUNA XV 12.2021