cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English

ĐOÀN KIỂM TRA CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

20/01/2021

✨Ngày 20/1, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã cử đoàn kiểm tra đến làm việc tại 2 bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên để tiến hành kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Quyết định số 3088/QĐ- BTY ngày 16/7/2020)
 
✨Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên đã báo cáo với đoàn công tác về các hoạt động phòng chống dịch Covid19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại hai bệnh viện.

BS.CKII. Lê Xuân Thủy- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên báo cáo hoạt động phòng chống dịch Covid19 với đoàn kiểm tra của Sở y tế tỉnh Thái Nguyên

✨Nhìn chung, cả hai bệnh viện đều đã có sự chuẩn bị từ sớm, ngay khi dịch bệnh bùng phát, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Chính Phủ và Bộ y tế Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã nhanh chóng có hướng chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của lãnh đạo Bộ y tế và Sở y tế tỉnh Thái Nguyên.

 

Đoàn kiểm tra Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên

Ban lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đang làm việc cùng đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

✨Dựa trên các tiêu chí đánh giá trong bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, hai bệnh viện đã tự chấm điểm, theo đó: Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên được 124/150 điểm, tỷ lệ 82,67%; Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên được: 116/142 điểm, tỷ lệ 81,7 %, hai bệnh viện đều đạt tiêu chuẩn Bệnh viện an toàn phòng chống dịch.

BS.CKII Phan Bá Đào- Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đưa cán bộ Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Thái nguyên đi kiểm tra các tiêu chí

✨Sau khi nghe đại diện lãnh đạo hai bệnh viện báo cáo sơ bộ về kết quả đánh giá Bộ tiêu chí, các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra tất cả các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Đoàn kiểm tra đã thống nhất cho tổng điểm như sau: Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên được: 125/150 điểm, tỷ lệ 83,3%; Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên được: 114/142 điểm, tỷ lệ 80,3%.

Đại diện Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phát biểu kết luận buổi làm việc tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Đại diện Đoàn kiểm tra của Sở y tế tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên

✨Đại diện Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phát biểu kết luận buổi làm việc tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
 
✨Kết luận buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra Sở Y tế đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên hai bệnh viện trong công tác phòng chống dịch Covid19 và các bệnh các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Với điểm số: 125/150 điểm và 114/142 điểm, đây được xem là số điểm cao, hai bệnh viện đã làm tốt các tiêu chí cơ bản và đều đạt tiêu chuẩn Bệnh viện an toàn phòng chống dịch.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên triển khai Khai báo y tế điện tử cho người bệnh và khách trước khi đến Bệnh viện

 
✨Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra cũng nhấn mạnh việc phòng chống dịch vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, do vậy hai bệnh viện không được chủ quan, lơ là, cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K, duy trì và cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, đẩy mạnh dịch vụ khám bệnh từ xa… Đồng thời với những tiêu chí còn thiếu sót, yêu cầu bệnh viện tiếp tục hoàn thiện, bổ sung trong thời gian tới để hoàn thiện các tiêu chí, góp phần đảm bảo môi trường bệnh viện an toàn hơn nữa.
 
✨Thực hiện: Phòng Công tác xã hội – Truyền thông & Marketing, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên