cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN (TNH)

20/05/2022

Ngày 20/5/2022, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH ) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Nhận được sự đồng thuận cao từ các cổ đông, Đại hội đã diễn ra thành công và thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tham gia Đại hội có các cổ đông đại diện cho 26.484.413 cổ phần, tương ứng với 51,0543% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TNH.

Ông Hoàng Tuyên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, ông Lê Xuân Tân – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty, ông Nguyễn Văn Thủy – Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty và ông Trần Thiện Sách – Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty đã chủ tọa và điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ban chủ tọa và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 TNH

Báo cáo tại Đại hội, Ban Lãnh đạo TNH cho biết: Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nhưng năm 2021, TNH vẫn ghi nhận mức phát triển vượt bậc với doanh thu thuần tăng 22,89% so với năm 2020. TNH đang tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và đẩy mạnh truyền thông về các dịch vụ trọng điểm để nâng cao số lượng bệnh nhân đến thăm khám và điều trị, giúp Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Ông Hoàng Tuyên – Chủ tịch HĐQT TNH phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Tại Đại hội, Ban Chủ tọa đã đề nghị Đại hội thông qua chương trình họp để thảo luận và thông qua nội dung nêu tại 14 tờ trình. Sau khi thảo luận, giải đáp các thắc mắc của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung nghị sự với tỷ lệ nhất trí cao. Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung ông Lý Thái Hải vào HĐQT Công ty và bà Lê Thị Ánh Hằng vào Ban kiểm soát Công ty.

Đặt mục tiêu phát triển chuỗi hệ thống bệnh viện trên toàn quốc, TNH đang tiếp tục triển khai dự án xây dựng Bệnh viện TNH Việt Yên tại tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện phụ sản TNH tại Thái Nguyên. Việc lựa chọn đầu tư xây dựng các Bệnh viện mới cho thấy tầm nhìn chiến lược của ban lãnh đạo TNH khi hướng tới các thị trường giàu tiềm năng.

Hội đồng Quản trị TNH nhiệm kỳ 2020-2025 chụp ảnh cùng các lãnh đạo Công ty

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Hoàng Tuyên – Chủ tịch HĐQT Công ty cảm ơn Quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với công ty. TNH mong nhận được sự góp ý của Quý cổ đông để tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, tạo thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền của mình.

Thực hiện: Phòng Công tác xã hội – Truyền thông – Marketing, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên