Hardware   \   Máy đọc mao vạch  
Máy đọc mao vạch
   Loại cầm tay
Antech AS-2400 Wireless Barcode Scanner Call

Last Updated: 3/27/2014 2:44:21 PM
Unitech MS837 barcode Scanner Call

Last Updated: 4/1/2013 10:28:11 AM
Datalogic Gryphon Imager D4130 US$240.00

- Chụp ảnh tuyến tính, 1D- 325 dòng/giây - Nhất nút hay tự động quét- Ðộ bền cao- Kết nối keyboard/U…

Last Updated: 3/23/2010 10:29:15 AM
Metrologic MS9591 VoyagerGS Hand-held Scanner Call

- Depth of Field: 0 mm - 305 mm for 0.33 mm (13 mil) bar codes- Width of Field: 50 mm @ face; 300 mm…

Last Updated: 12/8/2009 9:46:12 AM
Datalogic Magellan 1000i US$410.00

- Quét ảnh tuyến tính- 1000 dòng/giây - 100 dòng quét- Hỗ trợ EAS- Kết nối keyboard/USB (RS-232 opti…

Last Updated: 12/8/2009 9:46:12 AM
Tìm thấy 15 sp. Xem thêm...
   Loại đọc mã vạch 2 chiều
Cap USB cua Honeywell dung cho 1400g.1200.1250.1900 Call

Last Updated: 3/18/2014 1:47:31 PM
bo phan chan de Xenon 1900 US$37.00

Last Updated: 7/19/2012 12:09:34 PM
Honeywell Xenon 1900GSR US$320.00

- Ðộ rộng vạch nhỏ nhất: + 1D 5 mil (0.127 mm) + 2D 6.7 mil (0.170 mm)- Kiểu quét mã vạch: Area Imag…

Last Updated: 7/19/2012 12:08:39 PM
Metrologic MS1690 Focus Hand-held Scanner US$475.00

- 1D and 2D bar code reader- Depth of Field: (programmable): 0 mm - 230 mm for 0.33 mm (13 mil) bar …

Last Updated: 12/30/2010 3:55:08 PM
Metrologic MS1890 Focus Hand-held Scanner US$640.00

- 1D and 2D bar code reader- Depth of Field: 0 mm - 300 mm for 0.33 mm (13 mil) bar codes - Field of…

Last Updated: 12/8/2009 9:45:35 AM
Tìm thấy 6 sp. Xem thêm...
   Loại để bàn
Metrologic MS7820 Solaris Hand-free Scanner US$460.00

- Depth of Scan Field: 0 mm – 255 mm for 0.33 mm (13 mil) bar code- Width of Scan Field: 100 mm @ 0 …

Last Updated: 3/29/2010 4:22:42 PM
Metrologic MS3780 Fusion Hand-free Scanner US$330.00

- Depth of Field: 25 mm - 279 mm for 0.33 mm (13 mil) bar codes - Width of Field: 30 mm @ 25 mm; 150…

Last Updated: 12/8/2009 9:44:43 AM
Metrologic MS3580 Quantum Hands-free Scanner US$335.00

- Depth of Field: 25 mm - 280 mm for 0.33 mm (13 mil) bar codes- Width of Field: 30 mm @ 25 mm; 150 …

Last Updated: 12/8/2009 9:44:41 AM
Tìm thấy 3 sp. Xem thêm...
   Loại âm bàn
Metrologic MS2022 Stratos In-Counter Scanner US$1,110.00

- Light Source: Visible Laser Diode 650 nm + 10 nm- Laser Power (horz/vert): 1.25 mW / 2.25 mW- Dept…

Last Updated: 12/8/2009 9:45:35 AM
Metrologic MS2020 Stratos In-Counter Scanner US$1,260.00

- Light Source: Visible Laser Diode 650 nm + 10 nm- Laser Power (horz/vert): 1.25 mW / 2.25 mW- Dept…

Last Updated: 12/8/2009 9:45:35 AM
Metrologic MS7625 Horizon In-Counter Scanner US$460.00

- Light Source: Visible Laser Diode 650 nm + 10 nm- Depth of Scan Field: 0 mm - 203 mm for 0.33 mm (…

Last Updated: 12/8/2009 9:44:28 AM
Tìm thấy 3 sp. Xem thêm...
   Loại kiểm kho
Cipherlab CPT-8000C Pocket-size Mobile Computer (USB) US$400.00

- CPU: 16-bit- Program memory: 1MB Flash- Data memory: 2MB- Barcode reader: CCD- Main battery: 2 AAA…

Last Updated: 12/8/2009 9:45:36 AM
Cipherlab CPT-8000C Pocket-size Mobile Computer (RS232) US$385.00

- CPU: 16-bit- Program memory: 1MB Flash- Data memory: 2MB- Barcode reader: CCD- Main battery: 2 AAA…

Last Updated: 12/8/2009 9:45:36 AM
Cipherlab CPT-8000L Pocket-size Mobile Computer (USB) US$515.00

- CPU: 16-bit- Program memory: 1MB Flash- Data memory: 2MB- Barcode reader: Laser- Main battery: 2 A…

Last Updated: 12/8/2009 9:45:36 AM
Cipherlab CPT-8000L Pocket-size Mobile Computer (RS232) US$500.00

- CPU: 16-bit- Program memory: 1MB Flash- Data memory: 2MB- Barcode reader: Laser- Main battery: 2 A…

Last Updated: 12/8/2009 9:45:36 AM
Metrologic SP5500 Optimus Mobile Computer US$530.00

- Light Source Visible Laser Diode: 650 nm ± 10 nm- Audible Indicators: Programmable buzzer (1 kHz -…

Last Updated: 12/8/2009 9:45:35 AM
Tìm thấy 5 sp. Xem thêm...

0
Theo tỉ giá hiện tại của ngân hàng
Tìm kiếm
E-SOLUTION

 
140 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM
ĐT: (84.8) 39303470 - Fax: (84.8) 39303074 - Email: info@tnh.com.vn
Copyright ©2000-2011 T
&H Co.,Ltd. All rights reserved.