Hardware   \   NComputing  
NComputing
Ncomputing M300 Call
- Số người dùng/ máy tính : Tối đa 45 người dùng/ máy tính- Phương thức kết nối : Kết nối thơng qua …
Last Updated: 8/14/2014 8:17:39 AM

0
Theo tỉ giá hiện tại của ngân hàng
Tìm kiếm
E-SOLUTION

 
140 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM
ĐT: (84.8) 39303470 - Fax: (84.8) 39303074 - Email: info@tnh.com.vn
Copyright ©2000-2011 T
&H Co.,Ltd. All rights reserved.