Hardware   \   Card I/O  
Card I/O
   Multiport
Moxa 8-port RS-232 DB-25 Female UART Module (C32045T) Call

Last Updated: 3/24/2011 1:59:26 PM
Moxa 32-Port RS-232 Intelligent PCI/ISA Board (C32030T) Call

Last Updated: 3/24/2011 1:56:05 PM
Moxa C320 Turbo Multiport PCI Controller (C32010T) Call

Last Updated: 3/24/2011 11:39:46 AM
Moxa 2 meter DB25-to DB25, Long range extension kit (C32050T) Call

Last Updated: 12/8/2009 9:46:13 AM
Tìm thấy 4 sp. Xem thêm...
   Loại khác
Ncomputing M300 Call

- Số người dùng/ máy tính : Tối đa 45 người dùng/ máy tính- Phương thức kết nối : Kết nối thơng qua …

Last Updated: 8/14/2014 8:17:39 AM
MUPC-2008 8MB Card US$58.00

- Bộ MUPC-2008 08mb Tray + CD driver MUPC + Box Usb to 2 PS/2, USB Cable 1.5m- Dùng bộ này chia được…

Last Updated: 12/8/2009 9:44:48 AM
Tìm thấy 2 sp. Xem thêm...

0
Theo tỉ giá hiện tại của ngân hàng
Tìm kiếm
E-SOLUTION

 
140 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM
ĐT: (84.8) 39303470 - Fax: (84.8) 39303074 - Email: info@tnh.com.vn
Copyright ©2000-2011 T
&H Co.,Ltd. All rights reserved.