Hardware   \   Thẻ nhớ Flash  
Thẻ nhớ Flash
   Secure Digital
8GB Secure Digital micro SDHCToshiba Class 10 - 40MB/S Call

- Dung lượng: 8GB - Loại: SDHC card

Last Updated: 5/13/2015 8:29:26 AM
Sandisk Extreme ,CF, 60MB/s 16GB (Sandisk) Call

- Dung lượng: 16GB

Last Updated: 12/23/2014 3:43:03 PM
Sandisk Extreme ,CF, 60MB/s 8GB (Sandisk) Call

- Dung lượng: 8GB

Last Updated: 9/12/2014 4:23:26 PM
8GB Secure Digital SDHCToshiba Class 10 - 30MB/S Call

- Dung lượng: 8GB - Loại: SDHC card

Last Updated: 4/11/2014 11:21:24 AM
64GB Micro SD Card (Transcend) Call

- Dung lượng: 2GB - Loại: Micro SD card

Last Updated: 7/22/2013 11:26:50 AM
Tìm thấy 18 sp. Xem thêm...
   Compact Flash
Kingmax Compact Flash 4GB, 133X, Call

Compact Flash 4GB, 133X, Type I

Last Updated: 5/30/2011 8:48:28 AM
8GB CF (133X, Type I) card (Transcend) US$40.00

Compact Flash 8GB, 133X, Type I

Last Updated: 12/8/2009 9:45:39 AM
4GB CF (133X, Type I) card (Transcend) US$27.00

Compact Flash 4GB, 133X, Type I

Last Updated: 12/8/2009 9:45:39 AM
2GB CF (133X, Type I) card (Transcend) US$20.00

Compact Flash 2GB, 133X, Type I

Last Updated: 12/8/2009 9:45:39 AM
Tìm thấy 4 sp. Xem thêm...
   Memory Stick
4GB Memory Stick Pro Duo Card (Transcend) US$39.00

Memory Stick Pro Duo 4GB

Last Updated: 12/8/2009 9:45:39 AM
2GB Memory Stick Pro Duo Card (Transcend) US$26.00

Memory Stick Pro Duo 2GB

Last Updated: 12/8/2009 9:45:39 AM
Tìm thấy 2 sp. Xem thêm...
   MultiMedia
256MB MultiMedia Card Micro (KingMax) US$13.00

- Dung lượng: 256MB- Loại: MMC Micro

Last Updated: 12/8/2009 9:44:40 AM
256MB MultiMedia Card Mobile (KingMax) US$14.00

- Dung lượng: 256MB- Loại: MMC Mobile

Last Updated: 12/8/2009 9:44:40 AM
256MB MultiMedia Card Plus (KingMax) US$15.00

- Dung lượng: 256MB- Loại: MMC Plus

Last Updated: 12/8/2009 9:44:40 AM
256MB MultiMedia Card (KingMax) US$13.00

- Dung lượng: 256MB- Loại: MMC

Last Updated: 12/8/2009 9:44:40 AM
Tìm thấy 4 sp. Xem thêm...
   Card Reader
Cardpal Card Reader ChoIIx / Black Call

Last Updated: 4/4/2011 10:37:39 AM
Tìm thấy 1 sp. Xem thêm...

0
Theo tỉ giá hiện tại của ngân hàng
Tìm kiếm
E-SOLUTION

 
140 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM
ĐT: (84.8) 39303470 - Fax: (84.8) 39303074 - Email: info@tnh.com.vn
Copyright ©2000-2011 T
&H Co.,Ltd. All rights reserved.