Hardware   \   Thùng máy  
Thùng máy
   Case
Cooler Master Elite 344 Mid Tower Case w/o P.S (RC-344) Call

Last Updated: 5/20/2015 8:19:30 AM
Patriot X-6 ATX Case w/o P.S Call

Last Updated: 4/9/2015 1:04:07 PM
Corsair 100R ATX Case w/o P.S Call

Last Updated: 4/6/2015 4:17:13 PM
Jetek Game 9303 Micro ATX Case w/o p.s Call

Last Updated: 3/30/2015 10:40:47 AM
Patriot RADO-5 ATX Case w/o P.S Call

Last Updated: 3/19/2015 3:44:15 PM
Tìm thấy 63 sp. Xem thêm...
   Power Supply
Cooler Master Thunder Power 700W (RS-700-ACAB-M3) Call

Last Updated: 4/9/2015 12:32:39 PM
Cooler Master GXII Pro 450W Power (RS-450-ACAA-B1) Call

Last Updated: 4/6/2015 12:48:29 PM
Cooler Master Real Power GXII Pro 650W(RS-650-ACAA) Call

Last Updated: 3/16/2015 2:20:39 PM
Cooler Master Real Power G650M(RS-650-AMAA-B1) Call

Last Updated: 3/10/2015 3:33:17 PM
Cooler Master Elite Power 500W Call

- Type: ATX from factor 12V V2.3- Input Voltage: 220~240V- Input Frequency Range 47~63Hz - Output Ca…

Last Updated: 2/13/2015 9:18:23 AM
Tìm thấy 53 sp. Xem thêm...

0
Theo tỉ giá hiện tại của ngân hàng
Tìm kiếm
E-SOLUTION

 
140 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM
ĐT: (84.8) 39303470 - Fax: (84.8) 39303074 - Email: info@tnh.com.vn
Copyright ©2000-2011 T
&H Co.,Ltd. All rights reserved.