Hardware  
intel 68
Gigabyte GA-Z68AP-D3 Call
- Hỗ trợ CPU: Intel® Socket 1155 for Intel® 2nd Generation Core™ i7 Processor/Core™ i5 Processor/Cor…
Last Updated: 2/7/2012 4:34:16 PM
Asus P8Z68-V Call
- Hỗ trợ CPU: Intel® Socket 1155 for Intel® 2nd Generation Core™ i7 Processor/Core™ i5 Processor/Cor…
Last Updated: 5/11/2012 4:57:50 PM
Asus P8Z68-VLE Call
- Hỗ trợ CPU: Intel® Socket 1155 for Intel® 2nd Generation Core™ i7 Processor/Core™ i5 Processor/Cor…
Last Updated: 5/11/2012 5:09:21 PM

0
Theo tỉ giá hiện tại của ngân hàng
Tìm kiếm
E-SOLUTION

 
140 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM
ĐT: (84.8) 39303470 - Fax: (84.8) 39303074 - Email: info@tnh.com.vn
Copyright ©2000-2011 T
&H Co.,Ltd. All rights reserved.